Thiếu in tem nhãn phụ trên hàng, hóa sản phẩm lưu thông trên thị trường là trái quy định của pháp luật

Tem phụ là một loại tem nhãn mác được dán chắc chắn trên hàng hóa hoặc bao bì để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về hàng hóa đó. In tem nhãn được các công ty nhập khẩu hàng hóa in ấn những thông tin thuộc nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt Nam đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài của hàng hóa đó trước khi đưa ra bán hoặc lưu thông ở thị trường.

In tem nhãn phụ thường được in các nội dung bắt buộc như: tên công ty nhập khẩu, tên tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, mã đăng ký, mã vạch, tên hàng hóa tên sản phẩm hàng hóa, xuất sứ, công dụng, hướng dẫn sử dụng, mã đăng ký, mã vạch và tên hàng hóa, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng… đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng nước ngoài của hàng hóa đó trước khi đưa ra bán hoặc lưu thông ở thị trường.

Theo quy định thì tem phụ phải được gắn trên bao bì hàng hóa ở vị trí dễ dàng quan sát mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

Việc thiếu in tem nhãn phụ trên hàng, hóa sản phẩm lưu thông trên thị trường là trái quy định của pháp luật – gây ra ảnh hưởng và nguy cơ bị phạt đối với các công ty, doanh nghiệp.