Biểu mẫu phiếu thu – phiếu chi – phiếu giao hàng – hóa đơn – Carbonless

400px CVI in gia re www.inrequa.com  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuấtIn các loại ấn phẩm giấy Carbonless 1, 2,3,4,5 liên: Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu chi, Phiếu giao nhận hàng hóa, Phiếu bán hàng, phiều giao hàng,biên nhận
– Giấy Carbonless loại 1
– In máy Offset từ 1 đến 4 màu
– Đóng cuốn, chạy răng cưa
– In số thứ tự bằng máy Typo (hoặc đóng tay)
in bieu mau , in biểu mẫu , in phieu thu chi, in phieu xuat kho , in ấn , in offset , in giá rẻ, In phiếu thu . In phiếu chi

Bảng giá in phiếu thu, chi, giao hàng giá rẻ

In offset 1 màu đen, giấy For 70, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 1300 đ/cuốn

A5(15×20)cm

A4(21×30)cm

10 cuốn 20.000 đ 40.000 đ
20 cuốn 16.000 đ 31.000 đ
30 cuốn 15.000 đ 29.000 đ
40 cuốn 14.000 đ 27.000 đ
50 cuốn 13.000 đ 25.000 đ
100 cuốn 11.000 đ 21.000 đ
200 cuốn 10.500 đ 14.000 đ
500 cuốn 9.800 đ 12.500 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 2 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 1300 đ/cuốn

7,8 x 10 cm

11,8 x 21 cm

14 x 20 cm

20 x 30 cm

10 cuốn 19.000 đ 30.000 đ 32.000 đ
20 cuốn 14.500 đ 23.000 đ 25.000 đ 60.000 đ
30 cuốn 13.000 đ 20.000 đ 22.000 đ 35.000 đ
40 cuốn 11.500 đ 19.000 đ 21.000 đ
50 cuốn 11.000 đ 18.000 đ 20.000 đ 30.000 đ
100 cuốn 9.300 đ 17.000 đ 28.000 đ
200 cuốn 16.000 đ 27.000 đ
500 cuốn 15.000 đ

In offset 1 màu đen, giấy carboless 3 liên, cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm, 50 số/ cuốn:
Đóng số nhảy + 1800 đ/cuốn

7,8 x 10 cm

11,8 x 21 cm

14 x 20 cm

20 x 30 cm

10 cuốn 23.000 đ 36.000 đ 45.000 đ
20 cuốn 17.500 đ 29.000 đ 36.000 đ
30 cuốn 15.500 đ 26.000 đ 32.000 đ 45.000 đ
40 cuốn 14.500 đ 24.000 đ 30.000 đ
50 cuốn 13.500 đ 23.000 đ 29.000 đ 39.000 đ
100 cuốn 12.000 đ 22.000 đ 38.000 đ
200 cuốn 21.000 đ 37.000 đ
500 cuốn 15.000 đ

Biều mẫu tham khảo

1000 phieu dieu tri1 01 in gia re www.inrequa.com  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất

 

700px 20c hoa don ban le in gia re www.inrequa.com  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất

700px CVI in gia re www.inrequa.com  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất

1000 Phieu sua chua hon da 01 in gia re www.inrequa.com  Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất

share medium Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập xuất