THẺ TREO, NHÃN MÁC QUẦN ÁO ( Tag treo )

In THẺ TREO, NHÃN MÁC QUẦN ÁO
QUY CÁCH: In offset 4 màu 2 mặt, cán màng, đục lỗ treo, giấy B300

Đơn giá
(88 X 27)mm
1.000 tờ 250 đ
2.000 tờ 150 đ
4.000 tờ 120 đ
10.000 tờ 100 đ
20.000 tờ 90 đ
50.000 tờ 80 đ
100.000 tờ 70 đ

share medium Bảng giá thẻ treo, nhãn mác quần áo